Sieť GOPALL

GOPALL Pointy tvoria sieť bodov, v rámci ktorých si môžu dopravcovia vyzdvihovať a odovzdávať prázdne palety.

GOPALL umožňuje pracovať s paletami neobmedzene, a teda nezáleží kde si dopravca palety vyzdvihol. Odovzdať ich môže v ktoromkoľvek GOPALL Pointe.

Tento systém umožňuje dopravcom vyberať také GOPALL Pointy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ich nakládky resp. vykládky alebo na hociktorom inom mieste, ktorý im svojou polohou vyhovuje.

Kde GOPALL funguje?

Sieť sa snažíme budovať a optimalizovať tak, aby bola dostatočne hustá a schopná pokryť všetky potreby dopravcov. V súčasnosti tvorí sieť viac ako 110 GOPALL Pointov a ďalšie stále vznikajú. Taktiež pracujeme na rozšírení siete aj do ďalších krajín Európy.

Aktuálny počet aktívnych GOPALL Pointov

21

Slovensko

27

Česká republika

3

Maďarsko

57

Poľsko

2

Rakúsko

12

Nemecko

0

Belgicko

0

Holandsko

3

Taliansko

7

Chorvátsko

Chcete sa stať GOPALL Pointom?

Venuje sa vaša spoločnosť výrobe a/alebo oprave EUR paliet? Alebo vaša spoločnosť vlastní priestor a technické vybavenie na manipuláciu s paletami a ich uskladnenie?

Mám záujem o spoluprácu