Ako sa stať
GOPALL Pointom

Ďakujeme za prejavný záujem o spoluprácu.

Naša spoločnosť buduje GOPALL Pointy aby pomohla riešiť problematiku výmeny paliet v nákladnej doprave.

GOPALL Pointy predstavujú pre dopravcu miesta v blízkosti nakládky, kde môžu vyzdvihnúť palety pred naložením prepravy s paletovou výmenou. Následne po vyložení prepravovaného tovaru na vykládke môže dopravca na najbližšom GOPALL Pointe vyložiť prebytočné palety, ktoré mu vrátili do vozidla, aby mu neblokovali ložnú kapacitu vozidla.

Ktoré spoločnosti môžu tvoriť GOPALL Point

Výrobné alebo oprávarenské spoločnosti

Spoločnosti, ktoré sa venujú výrobe a/alebo oprave EUR paliet.

Spoločnosti vykupujúce a predávajúce palety.

Spoločnosti s priestorom na manipuláciu s paletami a potrebnou technikou

Spoločnosti, ktoré sa venujú výrobe a/alebo oprave EUR paliet.

Spoločnosti, ktoré vlastnia dostatočný priestor potrebný na manipuláciu s paletami, ich uskladnenie a potrebné technické vybavenie.

Ako budete profitovať z vytvorenia partnerského bodu GOPALL Point?

Manipulácia s paletami

Za vyloženie a naloženie každej palety vám budeme vyplácať províziu. Provízia závisí od regiónu, množstva manipulovaných paliet a individuálnej dohody.

Prenájom paliet

Ak máte navyše palety, môžete ich poskytnúť do prenájmu. Prenájom sa vypočíta z rozdielu medzi prijatými a odobratými paletami. Ak vám v rámci našej spolupráce privezú za deň 500 paliet a odvezú 750, platíme vám nájom za 250 paliet až pokým sa stav nevyrovná. Je to však dynamický proces a v rámci dní sa toto číslo mení. Nájom sa určí za paletu/mesiac a je rozpočítaný na každý deň. Vašu províziu budeme vyplácať dva krát za mesiac (spätne za prvú polovicu mesiaca a následne za druhú).

Oprava paliet

Palety, ktoré chcú dopravcovia odovzdať a nesplňajú kritérium kvality môžu dopravcovia odovzdať ak súhlasia s odovzdaním poškodenej palety na opravu.

Cena za opravu, ktorú pre vás budeme vyplácať závisí od regiónu a individuálnej dohody.

Čo vám zabezpečíme my?

O svojich partnerov sa staráme. Preto je pre nás dôležité, aby ste boli úspešní a spoločne s nami sa dopracovali k výsledkom, s ktorými budete spokojní. Každému z našich partnerov poskytujeme maximálne množstvo informácií a podpory pre efektívne fungovanie.

Systém na spracovanie údajov o jednotlivých transakciách.

Budovanie siete dopravcov a prísun stále väčšieho počtu transakcií a tým lepších zárobkov.

Zákaznícku podporu na riešenie prípadných otáznych situácií.

Stabilnú platbu za každú transakciu. Všetky transakcie sú viditeľné na Vašom rozhraní.

Internú logistiku na prevoz EUR paliet z miest, kde dochádza k ich hromadeniu na miesta kde je ich nedostatok.

Neustále zlepšovanie a vyľaďovanie systému GOPALL pre používateľov a partnerov pre efektivitu celého procesu.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o spoluprácu by sme vás radi požiadali o vyplnenie nasledovných údajov. Naše obchodné oddelenie vás bude kontaktovať v čo najkratšom možnom termíne.

Máte ďalšie otázky?

Koľko paliet naraz vozidlo prinesie?

Nakoľko sú najčastejším prípadom celovozové prepravy je predpoklad, že bude počet paliet v rozsahu 30-33 na vozidle. Môže to však byť aj menej alebo viac.

Koľko vozidiel denne musí GOPALL point vyložiť – naložiť?

Momentálne presne nevieme, ale našou snahou je, aby to bolo denne v rozmedzí minimálne 10 až 30. Pri spustení celého systému však bude istý čas trvať, kým objem prepráv v systéme GOPALL umožní dosiahnuť tieto počty.

Čo ak nevieme prijať toľko vozidiel za deň?

Počet vozidiel ktoré ku vám prídu máte plne vo svojich rukách. V systéme GOPALL schválite každú žiadosť o naloženie alebo vyloženie vozidla. Týmto spôsobom môžete manažovať počet vozidiel s ohľadom na vaše personálne kapacity a možnosti vydávať alebo uskladniť palety.V prípade, že potrebujete na dlhšiu dobu stopnúť vydávanie alebo prijímanie paliet, jednoducho to vykonáte v systéme a dopravcovia sa ku vám nebudú môcť nahlásiť, kým vydávanie alebo prijímanie paliet znovu nespustíte.

Čo ak dopravca má odovzdať palety kvality „A“ ale má niekoľko paliet kvality „B“?

Prechod medzi jednotlivými kvalitatívnymi štandardmi je spoplatnený, smerom na horšiu kvalitu dopravca dopláca a smerom na lepšiu dostáva späť peniaze.

Koľko hodín musí byť GOPALL point otvorený?

Otváracie hodiny stanovuje samotný GOPALL point. Môže sa však stať, že krátke otváracie hodiny ovplyvnia počet vozidiel, ktoré by sa nahlásili, nakoľko nevieme presne kedy dopravcovia reálne vedia palety doručiť a vyzdvihnúť.

Za aký čas sa dá vozidlo vyložiť a naložiť?

Pri 33 EUR paletách je predpokladaný čas potrebný na zrealizovanie jednej transakcie nasledovný. Prijatie paliet zaberie približne do 15 minút nakoľko je potrebné vizuálne skontrolovať kvalitu paliet. Odovzdanie paliet môže trvať do 5-7 minút nakoľko palety by mal zamestnanec iba naložiť a zaevidovať. Jedná sa však stále o odhad, reálny čas závisí od schopností vašich zamestnancov a prípravy.

Koľko paliet môžem dať do nájmu?

Konkrétny počet bude závisieť od potrieb dopravcov. V prípade keď vydáte viac paliet ako prijmete (to znamená, že ste poskytli do systému vlastné palety) vám GOPALL bude platiť nájom za každý deň, počas ktorého sú vaše palety v systéme, predom dohodnutú cenu.

Čo ak sa u mňa budú hromadiť palety lebo dopravcovia viac privezú ako odvezú?

GOPALL internou logistikou rieši optimalizovanie stavu paliet na jednotlivých GOPALL pointoch. Ak sa niekde palety budú kopiť vyzdvihneme ich a prevezieme na bod kde sú potrebné.