Glavni ured
i podaci o naplati

GOPALL, s.r.o.
Tallerova 4, 81102 Bratislava,
Slovenská republika

Email: hello@gopall.com
Broj telefona: +421 948 229 905
Broj telefona: +421 948 954 554

OIB: 52606252
PDV IB: 2121101048
PIB za PDV: SK2121101048

Kontakt
obrazac