Częste problemy przy wymianie palet

Pojazd powinien przyjechać na załadunek z liczbą palet odpowiadającą liczbie palet potrzebnych do załadowania towaru. Po rozładowaniu towaru na rozładunku zostaną mu zwrócone palety w liczbie odpowiadającej liczbie palet, na których dostarczył towar.

  • Najczęściej w miejscu załadunku kierowcy nie mają ze sobą pustych palet i zobowiązują się do zwrotu palet w określonym czasie (najczęściej 7-14 dni). W ten sposób przewoźnik zaciąga dług paletowy.
  • Następnie na rozładunku zostają kierowcy zwrócone puste palety, które blokują powierzchnię ładunkową i ładowność pojazdu przewoźnika.

Wymiana palet niesie za sobą straty

Proces wymiany palet jest dla przewoźnika jednoznaczny z różnymi bezpośrednimi i pośrednimi stratami.

  • Rozliczenie niezwróconych palet
  • Brak możliwości załadowania transportu całopojazdowego (palety blokują miejsce)
  • Jeżeli przewoźnik chce palety zwrócić, załaduje pojazd w kierunku powrotnym nawet za cenę tego, że ma możliwość załadować jedynie doładunek – transport częściowy lub gorzej płatny
  • Węższy wybór transportów, ponieważ możliwy jest wybór jedynie transportów z wymianą palet

GOPALL przynosi rozwiązanie

Dzięki rozwiązaniu gopall możesz zorganizować transport z wymianą palet bez obaw. Punkty GOPALL to miejsca, w których można pożyczyć lub wydać palety w dwóch różnych klasach jakości:

  • EUR A – tzw. „Biała paleta”, nadaje się także do przemysłu spożywczego
  • EUR B – tzw. „Brązowa paleta”, nadaje się do wszystkich pozostałych rodzajów przemysłu

Porównanie

Tradycyjne rozwiązanie

Załadunek pojazdu po rozładunku.

Kwestię palet rozwiążesz efektywnie za pomocą GOPALL.

Ograniczone, ponieważ palety należy zwrócić w ciągu 7-14 dni na miejsce załadunku.

Wykorzystanie całej ładowności pojazdu.

Nieograniczone, ponieważ palety można oddać bez strat w pobliżu miejsca rozładunku.

Ograniczone. Wykorzystanie jako dodatkowy załadunek, a nie transport całopojazdowy.

Łączenie transportów z wymianą palet z transportami bez wymiany palet.

Zawsze masz wybór.

Ograniczone, ponieważ palety zostają w pojeździe lub kierowca nie ma ich w pojeździe.

Możliwość wyboru dostępnych transportów.

Można obsługiwać wszystkie transporty na rynku, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na transport z wymianą palet czy bez.

Ograniczone. Zmniejsza się przestrzeń, co ogranicza wybór kolejnych transportów.

Koszty wymiany palet.

27 - 37 €*.

W zależności od możliwości i rynku. Zakres może wynosić 50–200 €*.

* Podane ceny obejmują cały proces od odbioru aż do zwrotu palet. Ceny mogą się różnić w zależności od kraju i nie obejmują opłat za zwrot uszkodzonych palet wymagających naprawy.

Zainteresowało Cię rozwiązanie GOPALL?

Utwórz darmowe konto