Często zadawane pytania

Co to jest depozyt i do czego służy?

Depozyt jest zabezpieczeniem finansowym służącym jako równowartość za palety lub inne opakowania. Służy do pokrycia wartości palet otrzymanych od innego przewoźnika w celu uregulowania długu paletowego. Podczas przekazywania palet innemu przewoźnikowi kredyt zostanie przypisany przewoźnikowi, który oddaje palety.

Jaką kwotę wysłać jako depozyt na moje konto GOPALL?

To kwestia indywidualna. Jeżeli potrzebujesz, aby ktoś dostarczył za Ciebie 50 palet, równowartość wynosi 350 EUR. Możliwe jest również uzgodnienie opłat za anulowanie, które będą zablokowane na platformie do czasu realizacji zamówienia oraz opłat za wykorzystanie platformy GOPALL w wysokości 0,09–0,18 EUR za paletę w zależności od sposobu uiszczenia opłaty. Zalecamy zasilenie konta kwotą 350 EUR, aby można wygodnie uzgodnić wymianę palet dla transportu całopojazdowego. (33 europalety). Depozyty za poszczególne typy opakowań znajdują się tutaj.

Czy strony same określają wartość za paletę lub inne opakowanie?

Nie. Wartość palety lub depozyt za paletę są określane przez system. Odpowiadają one wartości używanej palety lub innego opakowania w nienaruszonym stanie bez widocznych uszkodzeń.

Kiedy zostanie zwrócony depozyt i w jakiej wysokości?

Można złożyć wniosek o zwrot depozytu w dowolnym momencie online za pośrednictwem platformy. Depozyt, który nie został przydzielony w ramach transakcji oczekujących, zostanie przesłany na rachunek nie później niż drugiego dnia roboczego po wysłaniu wniosku o płatność. Pieniądze wysyłamy zawsze na konto firmowe, które jest podane na platformie.

Jeżeli wartość kredytu przekracza wartość depozytu wpłaconego na platformę (liczba oddanych opakowań przewyższa liczbę otrzymanych opakowań), zwrócimy kwotę depozytu pomniejszoną o opłaty zapłacone za korzystanie z platformy GOPALL. Kredyt przewyższający depozyt można zaciągnąć dla tego samego rodzaju opakowania, które zostało przekazane.

Dlaczego nie można otrzymać zwrotu pieniędzy/depozytu za dodatkowo oddane palety/opakowania/?

GOPALL działa na podstawie depozytu za opakowania na koncie opakowań. Depozyt służy do pokrycia wartości opakowań. Z prawnego punktu widzenia nie możemy zwrócić depozytu przekraczającego otrzymaną kwotę, ponieważ byłaby to sprzedaż.

Czym jest konto opakowań?

Konto opakowań na potrzeby platformy GOPALL oznacza ewidencję poszczególnych rodzajów opakowań zwrotnych. Konto opakowań na platformie GOPALL rejestruje łączny depozyt, depozyt przypisany do niektórych rodzajów opakowań oraz długi w zakresie poszczególnych rodzajów opakowań. Dla ułatwienia pracy i zwiększenia przejrzystości opracowaliśmy zakładkę „Ile mogę zamówić?”, która pozwala szybko uzyskać informację o możliwości zamówienia dostarczenia dowolnego rodzaju opakowania bez konieczności obliczania faktycznego salda.

Czym różni się GOPALL od poolingu palet?

Pooling to usługa skierowana głównie do firm produkcyjnych i handlowych. Pooling polega na dostarczaniu palet do miejsca, w którym firma produkuje lub pakuje towary, i odbiorze palet z miejsca, w którym towar jest rozładowywany. Zawiera opłatę za pierwszą dostawę, czas używania palet, odbiór i transport. GOPALL jest platformą przede wszystkim dla firm transportowych, ponieważ to na nie został przeniesiony obowiązek wymiany palet.

Do czego służy aplikacja mobilna?

Aplikacja mobilna jest przeznaczona dla kierowców i służy do przyspieszenia komunikacji i dokumentowania poszczególnych dostaw palet i innych opakowań. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Dostęp do aplikacji można umożliwić kierowcom za pośrednictwem platformy GOPALL. Po uzyskaniu dostępu kierowca widzi w aplikacji zamówienia, które ma zrealizować. Każde zamówienie zawiera nazwę firmy i adres, pod który palety mają być dostarczone. Po dostarczeniu kierowca może uzupełnić dane o liczbie faktycznie dostarczonych palet, przesłać dowód dostawy i wysłać go dysponentowi za pomocą platformy GOPALL. Kierowca jest powiadamiany o nowym zamówieniu za pomocą wiadomości SMS (również bezpłatnie).

Ile kosztuje korzystanie z platformy i aplikacji mobilnej GOPALL?

Korzystanie z platformy i aplikacji mobilnej GOPALL jest bezpłatne. Można utworzyć dowolną liczbę użytkowników platformy. Można także zainstalować platformę GOPALL na nieograniczonej liczbie urządzeń. Na platformie GOPALL opłata jest pobierana wyłącznie za pośrednictwo w wymianie palet.

Czym jest zapytanie?

Zapytanie jest rozumiane jako sytuacja, kiedy przewoźnik musi zwrócić palety na adres załadunku lub w inne miejsce, w którym powstał dług paletowy, i zwraca się do innych przewoźników za pomocą platformy GOPALL z prośbą o zwrot palet w jego imieniu. Krótko mówiąc, jest to sytuacja, gdy przewoźnik potrzebuje palet lub innego rodzaju opakowań.

Czym jest oferta?

Oferta powstaje wtedy, kiedy przewoźnik zrealizował transport z wymianą palet, zwrócił palety w miejscu rozładunku i chce palety gdzieś oddać. W takim przypadku tworzy ofertę palet, w której określa, gdzie ma palety i w jakiej okolicy może je dostarczyć. Ofertę można utworzyć także przed faktycznym zrealizowaniem transportu, aby mieć wystarczająco dużo czasu na uzgodnienie wymiany palet z przewoźnikiem, który potrzebuje palet w okolicy, i aby zminimalizować przestój.

Czym jest reakcja?

Platforma GOPALL umożliwia realizację całego procesu dostawy lub odbioru opakowań online i utworzenie odpowiedzi na zapytanie lub ofertę w czasie rzeczywistym. Reakcja polega na dotarciu do partnera i zawiera informacje dotyczące oferty i zapytania, których dotyczy wymiana palety. Można przeglądać reakcje dla każdego zapytania i oferty, i w razie zainteresowania kontynuować uzgadnianie szczegółów. Można także odrzucić reakcję. Platforma GOPALL umożliwia także dojście do porozumienia z partnerem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail i przejście od razu do realizacji zamówienia. W każdym przypadku zalecamy korzystanie z reakcji, ponieważ mogą ułatwić kolejne kroki w platformie GOPALL (jak np. automatyczne odrzucanie ofert innych przewoźników na te same zapytania/oferty, jeżeli z danym przewoźnikiem zostanie zrealizowane zamówienie).

Do czego służy zamówienie?

Zamówienie jest dokumentem tworzonym przez stronę zamawiającą (która potrzebuje palet) dla strony oferującej (która posiada palety). Jest tworzona online i określa wszystkie wymagane elementy: adresata, miejsce przeznaczenia, specyfikację ilości i rodzaju opakowań, termin, w którym opakowania muszą zostać przekazane, sposób podziału opłaty na platformie. Można także ustawić opłaty za anulowanie dla obu stron w przypadku niedotrzymania warunków lub anulowania zamówienia.

Co się stanie, jeżeli nie będę używać platformy GOPALL przez dłuższy czas?

Nic się nie stanie. Twoje konto pozostaje aktywne, dopóki go nie zamkniesz. Nie naliczamy opłat za posiadanie aktywnego konta.

Gdzie w systemie Gopall znajdę informacje niezbędne do przeprowadzenia płatności (IBAN, SWIFT itd.)?

IBAN: SK29 1100 0000 0029 4307 6982 , SWIFT: TATRSKBX.

Dane te można także znaleźć w sekcji zarządzania kredytem po zalogowaniu się do platformy GOPALL. Zasilając konto kredytu przelewem bankowym, należy pamiętać o podaniu numeru referencyjnego płatnika. Numer referencyjny płatnika to numer identyfikacyjny Twojej firmy (w formacie CO-XXXXX).

Dlaczego muszę udowodnić posiadanie konta bankowego?

Zgodnie z prawem UE dotyczącym ochrony przed legalizacją dochodów pochodzących z przestępstwa oraz ochroną przed finansowaniem terroryzmu konieczne jest udowodnienie, że środki wykorzystane jako depozyt są zwracane na konto, które jest własnością użytkownika, który wnioskuje o zwrot. Aby przyspieszyć proces weryfikacji danych firmy, prosimy o dostarczenie dokumentu lub wyciągu z konta potwierdzającego, że Twoja firma jest właścicielem konta. Dokument można przesłać bezpośrednio na platformie podczas podawania danych o firmie.

Czy moje dane osobowe są odpowiednio chronione?

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego dane te oraz dane partnerów są widoczne tylko dla Ciebie i Twojej firmy. Dane osobowe są wymagane wyłącznie do celów rejestracji oraz w celu świadczenia naszych usług i usług wsparcia. Twoje dane osobowe nie są nigdy udostępniane stronom trzecim.

Czy ponosicie odpowiedzialność za jakość palet lub innych opakowań lub za rozbieżności w dostawie?

Nie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakość palet ani innych opakowań. Platforma służy do współpracy między firmami, a odpowiedzialność za liczbę i jakość dostarczonych palet lub innych opakowań spoczywa na poszczególnych zarejestrowanych podmiotach. Zalecamy ustalenie jasnych zasad dotyczących przekazywania i odbioru palet, aby uniknąć komplikacji. Paleta lub inne opakowanie podczas przekazywania powinny być w stanie, który odpowiada używanemu, ale nie uszkodzonemu opakowaniu. GOPALL gwarantuje, że warunki uzgodnione w zamówieniu między stroną zamawiającą a stroną oferującą zostaną spełnione przez system GOPALL: tj. depozyty i ewentualnie opłaty za anulowanie/kary zostaną odpowiednio naliczone lub potrącone.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: hello@gopall.com lub telefonicznie: +421 948 229 905.
Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Zainteresowało Cię rozwiązanie GOPALL?

Utwórz darmowe konto