Často kladené otázky

Co je to depozit a k čemu slouží?

Depozit je finanční záruka sloužící jako protihodnota za palety nebo jiné obaly. Slouží ke krytí hodnoty palet, které dopravce přijal od jiného dopravce na vyrovnání svého paletového dluhu. Při předávání palet za jiného dopravce se tento kredit připíše dopravci, který palety odevzdal.

Jaký obnos si mám poslat jako depozit na můj účet na GOPALL?

Je to individuální. Pokud potřebujete, aby za vás někdo doručil 50 palet do doby, než je sami předáte, je tato hodnota 350 EUR. Také je možné si sjednat storno poplatky, které budou do ukončení objednávky blokované na platformě, plus poplatky za použití platformy GOPALL v částce 0,09 – 0,18 EUR za paletu v závislosti na způsobu placení poplatku. Doporučujeme si nabít kredit v hodnotě 350 EUR, abyste mohli pohodlně dohodnout výměnu palet za celovozovou přepravu. /tj. 33 europalet /. Depozit za jednotlivé typy obalů naleznete zde.

Jak funguje výpočet hodnoty za paletu nebo jiný obal?

Hodnota palety nebo depozitu za paletu je určena systémem. Odpovídá hodnotě použité palety nebo jiného obalu bez zjevného poškození.

Kdy se mi depozit vrátí a v jaké výši?

O vrácení depozitu můžete požádat kdykoliv online přes platformu. Depozit, který není blokován v neukončených transakcích, vám odešleme na účet do dvou pracovních dnů od vaší žádosti. Peníze posíláme vždy na firemní účet, který je zadán v platformě.

V případě, že máte kredit ve vyšší částce než depozit, v případě, že jste předali více obalů než přijali, vrátíme vám částku depozitu po odečtení poplatků, které jste zaplatili za využití platformy GOPALL. Kredit nad rámec depozitu si můžete čerpat ve stejném typu obalu jaký jste odevzdali.

Proč nemůžete vrátit peníze /depozit/ za palety /obaly/, které byly předány navíc?

GOPALL funguje na principu depozitu za obal v režimu obalového konta. Depozit slouží ke krytí hodnoty obalu. Podle zákona nemůžeme vyplatit depozit vyšší hodnoty než jsme přijali, protože by se jednalo o prodej.

Co je obalové konto?

Obalovým kontem (pro účely platformy GOPALL) se rozumí evidence jednotlivých typů vratných obalů. V obalovém kontě na platformě GOPALL se eviduje depozit celkově, depozit alokován v určitých typech obalů a dluhy jednotlivých obalů podle typu. Pro usnadnění práce jsme vypracovali záložku „Kolik mohu objednat?“, Která slouží jako rychlá informace o vaší celkové možnosti si objednat doručení kteréhokoliv typu obalu bez nutnosti vypočítávat skutečný stav vaší bilance.

V čem se lišíte od paletového poolingu?

Pooling je služba zaměřená hlavně na výrobní a obchodní společnosti. Pooling funguje tak, že jsou dodány palety na místo, kde má firma výrobu nebo balení zboží a tyto palety vyzvedává tam, kde bylo zboží vyloženo. Zpoplatňuje prvotní dodání a čas, po který se palety používají, vyzvednutí a dopravu. GOPALL je platforma zaměřená především na dopravní společnosti, na které je na ně přenesena povinnost výměny palet.

K čemu slouží mobilní aplikace?

Mobilní aplikace je určena pro řidiče a slouží k urychlení komunikace při dodání jednotlivých palet/obalů. Aplikace je dostupná (bezplatně) pro zařízení Android a iOS. Přístup do aplikace zřídíte vašim řidičům přímo přes platformu GOPALL. Následně aplikace umožňuje řidiči vidět seznam objednávek, které má vyřídit. Každá objednávka obsahuje název společnosti a adresu, kam budou palety doručeny. Po doručení je řidiči umožněno doplnit údaje o počtu skutečného množství odevzdaných palet, nahrát doklad o předání a poslat ho přímo do platformy GOPALL disponentovi. O nové objednávce je řidič informován i SMS zprávou (také bezplatně).

Kolik stojí používání platformy GOPALL a mobilní aplikace GOPALL?

Za samotní používá platformy nic neplatíte. Ve svém profilu máte možnost vytvořit neomezené množství uživatelů. V platformě GOPALL platíte jen za to, co reálně využíváte – poplatek za zprostředkování paletové výměny.

Co je u nás poptávka?

Pod poptávkou rozumíme stav, kdy dopravce potřebuje vrátit palety na adresu své nakládky nebo na jiné místo, kde mu vznikl deficit a požádá přes platformu GOPALL ostatní dopravce, aby tyto palety jeho jménem vrátili. Zkrátka, jde o situaci, kdy dopravce palety či jiný typ obalů potřebuje.

Co je u nás nabídka?

Nabídka vzniká, pokud dopravci, který realizoval přepravu s výměnou palet, vrátí palety na místě vykládky a chce je někam odevzdat. V tomto případě vytvoří nabídku palet, ve které definuje, kde palety má a v jakém okolí je schopen je přivézt. Nabídku je možné vytvořit i před samotným realizováním přepravy, aby byl dostatek času dohodnout paletovou výměnu s dopravcem, který je v okolí palety potřebuje a minimalizoval se tím prostoj.

Co je reakce?

Platforma GOPALL umožňuje reálně celý proces dodání nebo převzetí obalů realizovat online a dělat tzv. reakci na poptávku nebo nabídku online v reálném čase. Reakce slouží k oslovení partnera a obsahuje informace o tom, mezi jakou nabídkou a poptávkou navrhujete výměnu palet. Reakce si dokážete prohlížet pro každou nabídku a poptávku a po vašem uvážení pokračovat na objednávku, nebo reakci jednoduše zamítnout. Platforma GOPALL vám však umožňuje se s partnerem dohodnout i telefonicky (nebo emailem) a přeskočit rovnou na vystavení objednávky. V každém případě vám ale doporučujeme používat reakce, nakolik vám usnadní další kroky v platformě GOPALL (jako například automatické zamítnutí návrhů ostatních dopravců na totožnou poptávku / nabídku pokud s některým uzavřete objednávku).

Na co slouží objednávka?

Objednávka je dokument, který vytváří poptávající/ ten, kdo palety potřebuje / nabízející straně / tomu, kdo palety má /. Vytváří se online a definují se v ní všechny náležitosti: komu je určena, místo předání, specifikace počtu a typu obalů, termín, do kterého je třeba obaly odevzdat, jakou formou bude rozdělen poplatek platformě a také se dají nastavit storno poplatky pro obě strany v případě nedodržení nebo zrušení objednávky.

Co když platformu GOPALL nepoužívám delší dobu?

Nic se neděje. Vaše konto zůstává aktivní až do doby, dokud se ho rozhodnete sami zrušit. Za aktivní účet se neúčtují žádné poplatky.

Kde v GOPALL najdu údaje potřebné k platbě (IBAN, SWIFT atd.)?

Tyto údaje rovněž najdete po přihlášení do platformy GOPALL v sekci správa kreditů. Když dobíjíte kredit převodem na účet, nezapomeňte uvést referenci plátce. Jako referenci plátce uvádějte ID vaší společnosti (má tvar CO-XXXXX).

Pro urychlení píšeme i níže:
IBAN: SK29 1100 0000 0029 4307 6982, SWIFT: TATRSKBX.

Proč je nutné dokladovat vlastnictví bankovního účtu?

Na základě zákonů EU o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a ochranou před financováním terorismu je nutné jednoznačně prokázat, že peněžní prostředky použité jako depozit posíláme zpět na účet společnosti, která o to žádá. Pro urychlení procesu ověření údajů společnosti Vás žádáme o doložení dokladu nebo výpisu z účtu, ze kterého je patrné, že vlastníkem účtu je Vaše společnost. Doklad můžete nahrát přímo v platformě při vyplňování údajů o Vaší společnosti.

Jak je řešeno zabezpečení mých osobních údajů?

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto tyto údaje a údaje o vašich partnerech máte možnost vidět pouze vy a vaše společnost. Osobní údaje vyžadujeme pouze pro účely registrace v zájmu poskytování našich služeb a podpory. Vaše osobní údaje nejsou nikdy poskytovány třetím stranám.

Jak je řešena záruka za kvalitu palet/obalů a případné nesrovnalosti při předávání?

Kvalitu palet/obalů nejsme schopni plně ovlivnit. Naše platforma slouží ke kooperaci mezi společnostmi. Odpovědnost za počet a kvalitu odevzdaných palet/obalů je v kompetenci jednotlivých registrovaných subjektů. Doporučujeme si už při sjednávání přepravy stanovit jasná pravidla při předávání a přebírání palet abyste se vyhnuli komplikacím. Paleta nebo jiný obal by měl při předání být ve stavu, který funkčně neomezuje dalšímu užití. GOPALL ručí za podmínky dohodnuté v objednávce mezi subjekty. Depozit a případné storno poplatky budou připsány resp. odepsány dle smluvních podmínek.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat emailem: hello@gopall.com nebo telefonicky: +421 948 229 905.
Budeme se vám snažit odpovědět obratem.

Zaujalo vás řešení GOPALL?

Vytvořit účet zdarma