Často kladené otázky

V čom sa odlišujete od paletového poolingu?

Pooling je služba zameraná hlavne na výrobné a obchodné spločnosti. Pooling funguje tak, že dodá palety na miesto, kde má firma výrobu alebo balí tovar a tieto palety vyzdvihuje tam, kde sa tovar vyložil. Spoplatňuje prvotné dodanie, čas, ktorý sa palety používajú, vyzdvihnutie a dopravu.

GOPALL je platforma zameraná predovšetkým na dopravné spoločnosti, nakoľko si dopravca sám vyzdvihne, resp. odovzdá palety presne podľa svojich individuálnych potrieb.

Načo slúži kredit?

Kredit slúži na zaplatenie poplatkov na GOPALL Pointe. Hradíte z neho nájom za vypožičané palety, poplatky za manipuláciu s paletami a poplatky spojené s opravou poškodených paliet.

Ako zaplatím pomocou kreditu?

Všetky transakcie sú vykonávané automaticky. Poplatky za nájom sa strhávajú na dennej báze za každý deň, ktorý máte vypožičané palety. Poplatky za manipuláciu a opravu palety sa strhnú ihneď po vykonaní úkonu na GOPALL Pointe.

O každej transakcii ste notifikovaný a taktiež máte prehľad o vykonaných transakciách priamo v GOPALL aplikácií.

Za koľko si mám prvý krát nabiť svoj kredit?

Používanie kreditu je veľmi individuálne a závisí od množstva vaších prepráv. V závislosti od štátu vyzdvihnutia a odovzdania paliet, sa však celý proces výmeny paliet pohybuje v rozmedzí 27 – 37 € pri celovozovej preprave (33 ks).

Môžem si kredit nechať spätne vyplatiť?

Samozrejme. Ak sa rozhodnete, že chcete svoj kredit vyplatiť, zadáte požiadavku priamo cez aplikáciu GOPALL a my vám kredit vyplatíme prevodom na váš IBAN účet. To všetko bez poplatkov.

Koľko stojí používanie platformy GOPALL a mobilnej aplikácie GOPALL?

Za používanie platformy a mobilnej aplikácie GOPALL neplatíte. Môžete vytvoriť akýkoľvek počet používateľov platformy. Takisto môžete aplikáciu GOPALL nainštalovať na neobmedzený počet zariadení. V platforme GOPALL platíte len za to, čo reálne využívate – poplatky sa služby GOPALL Pointov.

Musím platiť nájom za palety?

Nie. Nájom platíte iba v prípade, ak si v sieti GOPALL vyzdvihnete viac paliet ako odovzdáte. Najjednoduchšie to vidíte na konkrétnom príklade.

Príklad:
V pondelok vyložíte na GOPALL Pointe (povedzme v Krakowe) 20 paliet ktoré vám blokujú vozidlo. V stredu ale potrebujete 33 paliet na nakládku v okolí Viedne, tak si ich na najbližšom GOPALL pointe vyzdvihnete. Keďže na vašom konte je +20 paliet (tie z Krakowa) tak nájom budete platiť iba za zvyšních 13 paliet (33 naložených – 20 vyložených paliet).

Čo ak do systému GOPALL odovzdám viac paliet, ako si vyzdvihnem

Palety sa vám nestratia. Môžete si ich kedykoľvek vyzdvihnúť na ktoromkoľvek GOPALL Pointe. Presný počet paliet, ktoré ste na GOPALL Pointoch vyložili a naložili vidíte prehľadne priamo v aplikácií.

Za aké obdobie sa platí nájom za palety?

Nájom za palety sa platí za každý začatý deň. Celková výška nájmu závisí od počtu a typu vypožičaných paliet. Cenník je rozdielny v závislosti od kvalitatívneho typu paliet (EUR A, EUR B) a je zobrazený pre každý GOPALL point priamo v našej aplikácii.

Príklad: Vyzdvihnete si 33 paliet typu EUR B v pondelok. Následne v utorok odovzdáte 33 paliet EUR B na inom GOPALL pointe. Celkovo za nájom zaplatíte 33 x 0,05 x 2 dni = 3,30 €.

Môžem odovzdať aj poškodené palety?

Snažíme sa, aby ste na GOPALL Pointoch dostávali palety bez poškodení a preto požadujeme, aby ste odovzdávali palety obdobnej kvality. V prípade, že ste na vykládke obdržali aj poškodené palety je možné ich odovzdať na ktoromkoľvek GOPALL Pointe. Odovzdanie poškodených paliet sa vám normálne započíta, avšak z vášho kreditu sa strhne za každú poškodenú paletu poplatok za opravu podľa cenníka na mieste odovzdania.

Čo sa stane ak odovzdám paletu inej kvalitatívnej triedy akú som vyzdvihol?

Nevadí. Palety vyzdvihujete a odovzdávate v rámci siete GOPALL bez obmedzení. Na vaše konto sa pripočíta presný počet a typ paliet tak, ako ich vodič odovzdal. Počet paliet, ktoré ste na GOPALL Pointoch vyložili a naložili vidíte prehľadne priamo v aplikácií.

Ak sa vám na konte začnú hromadiť palety určitého typu a naopak iný typ vám chýba, je možné palety zameniť. Ak si želáte palety zameniť, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis a dohodneme s vami zámenu podľa vašich požiadaviek.

Čo musí na GOPALL Pointe robiť vodič?

Vybavenie objednávky zabezpečia zamestnanci GOPALL Pointu. Na základe objednávky zamestnanci GOPALL Pointu vaše vozidlo vyložia alebo naložia a zabezpečia taktiež všetky administratívne úkony.

Pri nakladaní váš vodič iba kontroluje kvalitu paliet.
Pri vykladaní záleží, či sú medzi odovzdávanými paletami aj poškodené kusy, prípadne palety inej kvalitatívnej triedy. Ak áno, vodič zamestnancom GOPALL Pointu oznámi či chce palety napriek tomu odovzdať a započítať ich.

Po vybavení objednávky zamestnanec GOPALL Pointu vypíše doklad so zhrnutím všetkých úkonov, ktorý váš vodič a on podpíšu. Následne ho zamestnanec nahrá do systému GOPALL a od tohoto momentu bude viditeľný aj pre vás a vašu spoločnosť.

Zaujalo vás riešenie GOPALL?

Vytvoriť účet zadarmo