Časté problémy pri paletovej výmene

Vozidlo by malo prísť na nakládku s počtom paliet na koľkých mu tovar naložia. Po vyložení tovaru na vykládke mu vrátia počet paliet na koľkých tovar doručil.

  • Väčšinou na nakládke vodiči nemajú so sebou prázdne palety a zaviažu sa, že palety vrátia do určitého času (väčšinou 7-14 dní). Dopravcovi tak vzniká paletový dlh.
  • Následne vodičovi na vykládke vrátia prázdne palety, ktoré dopravcovi blokujú ložnú plochu a nosnosť vozidla.

Paletová výmena prináša so sebou straty

Proces paletovej výmeny znamená pre dopravcu viacero priamych a nepriamych strát.

  • Vyfakturovanie nevrátených paliet
  • Nemožnosť naložiť celovozovú prepravu (palety blokujú miesto)
  • Ak chce dopravca palety vrátiť naloží vozidlo smerom späť aj za cenu, že má možnosť naložiť len dokládku – čiastkovú prepravu alebo horšie zaplatenú prepravu
  • Užší výber z prepráv nakoľko je možnosť vyberať iba z prepráv s výmenou paliet

GOPALL prináša riešenie

S riešením GOPALL si môžete prepravy s výmenou paliet dohodnúť bez obáv. GOPALL pointy sú miesta na ktorých si môžete palety požičať alebo ich odovzdať a to rovno v troch rôznych kvalitatívnych triedach:

  • EUR A – tzv. „Biela paleta“ vhodná aj pre potravinársky priemysel
  • EUR B – tzv. „Hnedá paleta“ vhodná pre všetky ostatné typy priemyslu
  • EUR C – tzv. “Obehová paleta” stále použiteľná na prepravu, ale s akceptovateľnými poškodeniami

Porovnanie

Tradičné riešenie

Naloženie vozidla po vykládke.

Palety vyriešite efektívne cez GOPALL

Obmedzené, nakoľko palety treba vrátiť do 7-14 dní na nakládku.

Využitie celej ložnej kapacity vozidla.

Neobmedzené, nakoľko palety môžete odovzdať bez straty v blízkosti miesta vykládky.

Obmedzené. Využitie skôr na dokládkové prepravy ako na celovozové.

Kombinovanie prepráv s výmenou paliet s prepravami bez výmeny paliet.

Vždy máte možnosť výberu.

Obmedzené, nakoľko buď palety ostanú vo vozidle, alebo ich vodič vo vozidle nemá.

Možnosť výberu z voľných prepráv.

Všetky prepravy na burzách môžete riešiť bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre prepravy s výmenou paliet alebo bez.

Obmedzené. Zužuje sa priestor na možnosť výberu z voľných prepráv.

Náklady na výmenu paliet.

27 - 37 €*.

V závislosti od možností a trhu. Rozsah môže byť 50 - 200 €*.

*Uvedené ceny zahŕňajú celý proces od vyzdihnutia až po vrátenie paliet. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých štátov a nezahŕňajú poplatky za odovzdanie poškodených paliet s nutnosťou opravy.

Zaujalo vás riešenie GOPALL?

Vytvoriť účet zadarmo