Cjenik

U GOPALL-u obraćamo pažnju na transparentnost plaćanja. Zato uvijek znate što plaćate i koliko.

Ne plaćate nikakve fiksne troškove za korištenje GOPALL sustava niti za broj korisnika sustava. Plaćate isključivo stvarne usluge izvršene na GOPALL punktu.

Plaćanje usluga

Najam

Ovu naknadu plaćate samo ako ste preuzeli  više paleta unutar mreže GOPALL nego što ste vratili.

Naknadu plaćate  za svaki dan najma  i za svaku paletu.

Približni iznos najma po danu kreće se u rasponu od 1,5 – 2 € za puni kamion paleta (33 kom).

Rukovanje

Pri utovaru i istovaru vozila naplaćujemo naknadu za rukovanje paletama.

Naknada se izračunava ovisno o broju paleta.

Popravak

Ako vratite  oštećene palete, naplaćujemo naknadu za popravak.

Naknada se izračunava ovisno o broju paleta, ne o broju oštećenja. Jedna paleta može imati najviše tri oštećena segmenta.

Ako želite saznati više o dopuštenim oštećenjima, pročitajte ovdie.

Nema neočekivanih naknada!

Naknade na pojedinim GOPALL punktovima mogu se razlikovati , ovisno o državi u kojoj se preuzimaju i vraćaju paleta. Cijena cjelokupnog postupka kreće se od 27 do 37 € za puni kamion paleta (33 komada). Iznose naknada za pojedinačne GOPALL punktove možete vidjeti prijavom na GOPALL račun.

Ako imate dodatnih pitanja o naknadama, kontaktirajte nas.

Zanima vas rješenje GOPALL?

Izradite račun besplatno